Förnumstiga förklaringar

till texten i kupletten


Även Tyskland hade sina Wandervogel…

Wandervogel (flyttfågel) var en tysk friluftsrörelse för ungdomar grundad i början av 1900-talet. Efter nazisternas maktövertagande på 1930-talet tvångsintegrerades organisationen i Hitlerjugend.

…moderniserad till femte kolonn.

Begreppet femtekolonnare myntades under spanska inbördeskriget. Då Francos falangister närmade sig Madrid 1936 i fyra kolonner sades fascister inne i Madrid utgöra en femte kolonn, redo att ansluta sig till dem. Begreppet har därefter använts för förrädare, svikare och informatörer som lierar sig med en invaderande armé.

…majoren Quisling är en papegoja…

Vidkun Quisling var ledare för det norska högerextrema partiet Nasjonal Samling. Han övertog under tyskt beskydd regeringsmakten i Norge vid Tysklands ockupation av Norge 1940. Quisling blev snart ett allmänt begrepp för kollaboratörer och landsförrädare.

…Perikles och Solons visa dagar…

Karl Gerhards revy ”Gullregn” var fritt byggd omkring den antika grekiska komedin ”Plutos” (rikedomens gud). I Aristofanes lustspel framställs guden som en blind gubbe som delar ut håvor till både värdiga och ovärdiga. I konsten har Plutos framställts med ett ymnighetshorn, vilket också mycket riktigt återfinns på Karl Gerhards reklamaffisch för revyn.

Perikles var en statsman och politiker i det antika Grekland som ska ha varit ivrig förespråkare för demokratin.

Solon var en annan (tidigare) grekisk politiker under antiken som genomförde omfattande reformer och ska ha försökt motverka envåldsmakten.

…och ett lejon bar det i sin sköld.

Här finns en syftning på dåvarande försvarsministern Per Edvin Sköld.

En igelkott bli´tt symbol för vårt land.

1940 hölls inte vanliga förstamajtåg utan partiöverskridande tåg. När högerledaren Gösta Bagge talade i Stockholm liknade han landet vid en igelkott som rullat ihop sig med taggarna utåt.

En samlingskrake…

Syftar på samlingsregeringen. Ordet ”krake” används bland annat för en eländig häst.

Av Bagge blev det till får ondulerat…

Syftar på högerledaren Gösta Bagge. Ondulering – att locka hår på konstgjorde väg.

…utav Rütger fick essen…

Syftar på Rütger von Essen, pronazistisk skriftställare och aktiv i Riksföreningen Sverige-Tyskland vid tiden för andra världskriget.

Essen – måltid på tyska.