DEN ÖKÄNDA HÄSTEN

Gullregn


”Det är en herre som är karl för fjädern i sin hatt, hur vindarna än blåsa, som i den sällsamma månaden juli 1940 bjuder Stockholm denna revy. Kupletten ´Den ökända hästen från Troja´ är kanske den starkast inspirerade han någonsin gjort. Vad den har att säga om femte kolonnen är kanske inte sådana saker som alla anse ´lämpliga´ just nu, men just därför var det kanske så mycket skönare att höra dem. Det långvariga bifallet vittnade vältaligt om att Karl Gerhard här sjöng direkt ur svenska folkets hjärta.” Den ökända hästen

Dagens Nyheter 1 augusti 1940


Om ”Den ökända hästen från Troja

Premiär

Den 31 juli 1940 har Karl Gerhards revykomedi ”Gullregn” premiär i Stockholm på Folkteatern vid Östermalmstorg. Föreställningen är en succé och går för utsålda hus tills den flyttar vidare till Göteborg i februari 1941. Ett nummer som kommer att gå till historien är ”Den ökända hästen från Troja”. Fonden när hästen vid premiären släpps ut ur stallet är denna:

Det utrikespolitiska läget

Sommaren 1940 är Sveriges utrikespolitiska läge utsatt. Norge, Danmark, Polen och Baltikum är ockuperade. Holland, Belgien och Frankrike kapitulerar under försommaren. Skagerak är avspärrat av båda de krigförande parterna. 13 svenska handelsfartyg sänks mellan mitten av april och mitten av juni. Sverige är för energiförsörjningen helt beroende av handel med Tyskland och av Tyskland kontrollerade länder. Den svenska samlingsregeringen pressas av Tyskland till eftergifter. De mest välkända är kanske permittenttrafiken och exporten av järnmalm. I början av augusti anfaller Tyskland England. De tyska nazisterna är lättkränkta och tycker inte om att bli förolämpade. Statsministern och samlingsregeringen går balansgång på slak lina. Så ser läget ut när revykungen Karl Gerhard spelar upp till dans.

Den ökända hästen

Den ökända hästen är en starkt antinazistisk inlaga. Hästen sparkar nazisterna både på smalbenen och i veka livet. Pressattachén Kleeberg vid tyska legationen har hört talas om numret och kräver hos utrikesdepartementet att numret stryks. Departementet tar med Kleeberg för att se föreställningen, men efter detta det blir värre. Den tyske ministern prins Victor av Wied marscherar upp till kabinettssekreteraren. Tyskland anser att hästen från Troja kränker den tyska krigsmakten och kräver att numret stryks helt.

Karl Gerhard är emellertid vän med socialminister Gustav Möller som inte vill befatta sig med frågan. Statsminister Hansson får därför ringa upp och be honom leda hästen tillbaks in i stallet. Karl Gerhard vägrar och frågar istället om statsministern anser det lämpligt att på det här sättet meddela svenska folket att vi fått en tysk regering. Bollen går då vidare till utrikesminister Günter. Det hela slutar med att polisen letar upp en kunglig ordningsstadga från 1886 enligt vilken scenen kan anses vara förargelseväckande. Detta är dock en lokal ordningsstadga för Stockholm och när revyn drar vidare till Göteborg dyker hästen upp igen.

Karl Gerhard får sägas ha haft civilkurage. Vid den här tiden framstod det kanske inte som en självklarhet att Sverige i längden skulle förbli fritt. Förr eller senare kunde tysken komma. Om så skett skulle Karl Gerhard säkert stått bland de första i kön att ledas bort av nazisterna.

Framförandet

Texten i verserna utvecklades och varierade en del. Det går idag att hitta några olika alternativa inspelningar. Likaså finns ett par olika varianter av tonsättningen. Föreställningen ska dock – i varje fall i någon version – ha sett ut så här:

När andra akten börjar har på scenen frambringats en mycket stor fembent dalahäst. Orkestern börjar spela melodisk wanderfogelmusik. Strax öppnas en lucka i hästens buk och en repstege kastas ner. Ett flertal balettflickor klättrar ned från hästen. De bär alla gitarrer och börjar valsa mjukt med sina instrument till den stilla musiken. Plötsligt övergår orkestern till marschmusik och flickornas gitarrer omvandlas hastigt till kulsprutepistoler. Därefter gör Karl Gerhard själv entré ur den kolonn som utgör det femte benet och tar sig an den ökända hästen från Troja.

Dagens Nyheter den 10 augusti

”Överståthållarämbetet har på fredagen utfärdat förbud mot vidare utförande av en scenbild kallad ´Den ökända hästen från Troja´, i Karl Gerhards revy Gullregn.Förbudet motiveras med att scenen är förargelseväckande. På kvällen, då polismästarens sekreterare med biträde gästade teatern, framfördes som vanligt den trojanska scenen – och därmed även scenbilden, varmed man eljest teatertekniskt endast menar själva dekorationen. Förmodligen kommer en omläggning av det omstridda avsnittet i revyn att företas till lördagens föreställning.”